Usluge

Priprema, štampa i dorada štampanog materijala.

ŠTAMPA

Offset, digitalna, sito štampa

Nudimo sve vrste usluga štampe: blokovske robe, etikete, blankete, knjige mekog i tvrdog poveza, flajeri, razni časopisi, monografije i ostala visokokvalitetna štampa, materijali na zaštićenom papiru i sa hologramskom folijom, kao i ostalih vidova offset štampe, a kao finalni prozivod rezultira najkvalitetniji prozivod iz oblasti štampe.

Priprema za štampu

Prelom teksta, separacija, korektura i redaktura

Da bi Vaš štampani proizvod izgledao profesionalno i onako kako ste zamislili potrebna je kvalitetna priprema za stampu!

Dizajn

Idejna rješenja štampanih proizvoda

Izgled štampanog proizvoda može da poboljša Vaše poslovanje ili prodaju, stoga dizajn štampanih materijala prepustite našem kreativnom timu!