ŠTAMPARIJA OBOD

Obod je najstarija štamparija na jugoistoku Evrope i prva državna štamparija u svijetu.

Danas štamparija Obod predstavlja stabilnu, tehnički dobro opremljenu, kadrovski i organizaciono dobro osposobljenu kompaniju čime je pozicionirana u jednu od vodećih štamparija u Crnoj Gori.

Prva štamparija u Crnoj Gori

Iako je više puta počinjala ispočetka ipak je Štamparija „Obod” uvijek znala da se održi predstavljajući sjajnu zublju crnogorskog štamparstva.

Prvi crnogoski štampar, koji je odštampao sve knjige iz Crnojevića štamparije bio je štampar Makarije, osobiti majstor „da mu je teško bilo naći takmaca u južnoslovenskom svijetu, čak i među najboljim štamparima”.